Service & Garantie

Wanneer u een Ubica® bedbodem en een Ubica® matras koopt en deze als een ensemble gebruikt, geeft Ubica® u de volgende waarborg tegen verborgen gebreken:

 1. Het Ubica® garantielabel biedt een garantie van 5 jaar degressief (behalve op punten 4, 5 en 6).
 2. Deze garantie gaat in bij levering en betreft alle verborgen fabricagefouten en defecte materialen.
 3. Tijdens het eerste en tweede jaar is de garantie op de bedbodem en matras volledig en dekt ze alle kosten van herstel of vervanging en vervoer*. Daarna wordt er rekening gehouden met een waardevermindering door gebruik. In het derde jaar wordt een bijdrage van 40% gevraagd, in het vierde jaar 60% en in het vijfde jaar 80%, exclusief transport- en administratiekosten.
 4. Op alle bedbodems geldt een garantie van 2 jaar op alle mechanische en houten delen, op motoren en bedieningen (behalve batterijen, kabels en stekkers)*.
 5. Ubica® biedt 2 jaar garantie op tijk en doorstikkingsmaterialen in de matrasbekleding.
 6. U kan geen aanspraak maken op de garantie als er fouten zijn door:
  • een verkeerde behandeling of verkeerd gebruik van de matras of bedbodem;
  • slijtage of verkleuring van bekledingstijken en garens;
  • urine-, bloedvlekken of andere zichtbare bevuilingen;
  • het gebruik van de matras of bedbodem in een onvoldoende verluchte of vochtige ruimte waardoor schimmelvorming ontstaat;
  • het gebruik van de matras op een niet aangepaste of slecht geplaatste bedbodem.

De matras kan na verloop van tijd tot 15% aan hoogte of 20% aan stramheid verliezen. Door gebruik kunnen doorstikkingsmaterialen in de matrasbekleding tot 65% van hun aanvangsdikte blijvend worden samengedrukt. Vanzelfsprekend vallen deze normale evoluties niet onder de garantie. Voor de zichtbare gebreken die bij de ontvangst van uw matras of bedbodem werden vastgesteld, kan achteraf geen garantie meer verleend worden.

 1. Als uw matras of bedbodem vervangen of hersteld moet worden, wordt de garantieperiode niet verlengd.
 2. Meent u aanspraak te kunnen maken op deze garantie, neem dan contact op met de erkende dealer waar u uw Ubica® hebt gekocht. Vergeet uw garantiebewijs én het aankoopsbewijs niet.
 3. Als u niet terecht kan bij een dealer of u nog andere vragen zou hebben, kan u altijd contact opnemen met Ubica® via het contactformulier.

* Is het herstel of de vervanging echter onmogelijk of staat zij buiten verhouding met de waarde van het goed, dan kan er ook een alternatieve vorm van genoegdoening worden voorgesteld, zoals vervanging door een gelijkaardig product of een financiële compensatie.