BlueBox Space

De BlueBox Space boxspring is een vlakke hoge boxspring met Bonnellverenkern.

  • Vlakke hoge boxspring met Bonnellverenkern
  • Totale hoogte: +/- 30 cm

Elke Bonnellverenkern bestaat uit veren die onderling verbonden zijn. De veren zelf werken volgens een heel eenvoudig, klassiek principe: hoe meer de Bonnell veer belast wordt, hoe meer weerstand zij biedt. Elke veer bezit 5 windingen. In het midden is de diameter van de veer smaller dan aan de boven- en onderkant. Al deze veren samen geven de Bonnell verenkern haar stabiele veerkracht.